دانلود اپلیکیشن digimo

دنیای درسا

نسخه
قیمت رایگان
دوره سرویس
موضوع نرم افزار
حجم 6.3 MB
وضعیت انتشار فعال
نصب های فعال + 0

فراهمآوری امکان اعمال محدودیت روی روش استفاده فرزندان از فضای مجازی
• امکان مدیریت و زمانبندی دسترسی فرزندان به سایتها یا برنامههای خاص
• نظارت روی برنامههای نصب شده گوشی فرزندان
• گزارشگیری از تماسها و پیامکهای ارسالی و دریافتی به تفکیک مخاطب
• امکان تعیین لیست سفید و سیاه برای برقراری تماس و مکالمه