دانلود اپلیکیشن digimo

مهد قرآن درسا

نسخه
قیمت رایگان
دوره سرویس
موضوع مذهبی
حجم 5.0 MB
وضعیت انتشار فعال
نصب های فعال + 0

نرم افزار مهدقرآن همانطور که از نامش پیدا ست یک برنامه قرآنی بوده که منا سب برای رده سنی کودک و نوجوان میبا شد، به همین علت رابط کاربری آن بگونهای طراحی شده است که کودکان به راحتی و سادگی بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. برای کودک طراحی نشده است، بلکه در انتخاب محتوای صوتی قرآن نیز سعی شده است » مهد قرآن « البته صرفا رابط کاربری که از قرائت های قاریان نوجوان و یا قرائت قاریان بزرگ به همراه تکرار قاریان کودک و نوجوان باشد. لازم به ذکر است که این برنامه حتی برای پدربزرگها و مادربزرگها نیز مناسب بوده چرا که میتوانند به همراه نوه های خود از این برنامه قرآنی استفاده نمایند. مهد قرآن دو مزیت عمده نسبت به برنامههای مشابه دارد که آن را از سایر برنامههای مشابه متمایز میکند: الف( داشتن محتوای متناسب با رده سنی کودک و نوجوان )حتی سایر سنین( ب(پخش صوت به صورت استریمینگ